રાશિ અક્ષર: અ,લ,ઇ | A,L,E રાશિ સ્વામી: મંગળ|Mars આરાધ્ય દેવ: હનુમાન અનુકૂળ કલર: લાલ લકી નંબર: 1,8,9 અનુકૂળ દિશા: પૂર્વ | East રાશિ ધાતુ: સોનું, તાંબું | Gold, Copper રાશિ રત્ન: કોરલ | Red Coral

રાશિ અનુકૂળ રત્ન: કોરલ,માણેક, પોખરાજ | Red Coral, Ruby, Yellow Sapphire અનુકૂળ દિવસ: મંગળ, ગુરુવાર, રવિવાર રાશિ સ્વભાવ: ચલ | Movable રાશિ તત્વ: અગ્નિ | Fire રાશિ પ્રકૃતિ: પિત્ત | Bile

રાશિ અક્ષર: બ,વ,ઉ | Ba,Va,U રાશિ સ્વામી: શુક્ર | Venus આરાધ્ય દેવ: શ્રી દુર્ગા માતા  અનુકૂળ કલર: સફેદ | White લકી નંબર: 2, 7 અનુકૂળ દિશા: પશ્ચિમ,દક્ષિણ રાશિ ધાતુ: સીસું, લોહ | Lead, Iron

રાશિ રત્ન: હીરા | Diamond રાશિ અનુકૂળ રત્ન: હીરા,નીલમ,પન્ના Diamond,Blue Sapphire,Emerald અનુકૂળ દિવસ: શુક્ર,મંગળ,શનિ રાશિ સ્વભાવ: સ્થિર|Stable રાશિ તત્વ: પૃથ્વી|Earth રાશિ પ્રકૃતિ: વાયુ|Air

રાશિ અક્ષર: ક,છ,ઘ | Ka,Chha,Gha રાશિ સ્વામી: બુધ | Mercury આરાધ્ય દેવ: ગણપતિ અનુકૂળ કલર: લાલ,પીળો | Red,Yellow લકી નંબર: 3, 6 અનુકૂળ દિશા: દક્ષિણ|South રાશિ ધાતુ: ચાંદી,સોનું,સીસું

રાશિ રત્ન: પન્ના રાશિ અનુકૂળ રત્ન: પન્ના,નીલમ,હીરા અનુકૂળ દિવસ: મંગળ,ગુરુ,રવિ રાશિ સ્વભાવ: દ્વિસ્વભાવ | Dual nature રાશિ તત્વ: વાયુ | Air રાશિ પ્રકૃતિ: સમ | Even

રાશિ રત્ન: મોતી | Pearl રાશિ અનુકૂળ રત્ન: મોતી,કોરલ,પોખરાજ Pearl, Red Coral, Yellow Sapphire અનુકૂળ દિવસ: સોમ,મંગળ,ગુરુ રાશિ સ્વભાવ: ચલ | Movable રાશિ તત્વ: જળ | Water રાશિ પ્રકૃતિ: કફ | Kapha

રાશિ સ્વામી: ચંદ્ર | Moon રાશિ ના અક્ષર: ડ,હ | Da,Ha આરાધ્ય દેવ: શંકર ભગવાન | Shankar અનુકૂળ કલર: દુધિયો | Milky લકી નંબર: 4,5 અનુકૂળ દિશા: દક્ષિણ,પૂર્વ | South,East રાશિ ધાતુ: તાંબું,ચાંદી

રાશિ સ્વામી: સૂર્ય | Sun રાશિ ના અક્ષર: મ,ટ | Ma,Ta આરાધ્ય દેવ: વિષ્ણુ નારાયણ અનુકૂળ કલર: સોનેરી | Golden લકી નંબર: 5, 7 અનુકૂળ દિશા: પૂર્વ | East રાશિ ધાતુ: સોનું, તાંબું | Gold, Copper

રાશિ રત્ન: માણેક | Ruby રાશિ અનુકૂળ રત્ન: માણેક, પોખરાજ, કોરલ અનુકૂળ દિવસ: રવિ, મંગળ, ગુરુ રાશિ સ્વભાવ: સ્થિર | Stable રાશિ તત્વ: અગ્નિ | Fire રાશિ પ્રકૃતિ: પિત્ત | Bile

રાશિ ના અક્ષર: પ,ઠ,ણ | Pa,Tha,Na રાશિ સ્વામી: બુધ | Mercury આરાધ્ય દેવ: ગણપતિ બાપા અનુકૂળ કલર: લીલો | Green લકી નંબર: 3, 9 અનુકૂળ દિશા: દક્ષિણ | South રાશિ ધાતુ: સોનું,ચાંદી | Gold,Silver

રાશિ રત્ન: પન્ના | Emerald રાશિ અનુકૂળ રત્ન: પન્ના,નીલમ,હીરા અનુકૂળ દિવસ: બુધ,શુક્ર,શનિ રાશિ સ્વભાવ: દ્વિસ્વભાવ | Dual nature રાશિ તત્વ: પૃથ્વી | Earth રાશિ પ્રકૃતિ: વાયુ | Air

રાશિ ના અક્ષર: ર,ત | Ra,Ta રાશિ સ્વામી: શુક્ર | Venus આરાધ્ય દેવ: દુર્ગા માતા | Durga Mata અનુકૂળ કલર: સફેદ | White લકી નંબર: 2, 8 અનુકૂળ દિશા: પશ્ચિમ | West રાશિ ધાતુ: ચાંદી,લોહ | Silver,Iron

રાશિ રત્ન: હીરા | Diamond રાશિ અનુકૂળ રત્ન: હીરા, નીલમ, પન્ના અનુકૂળ દિવસ: શુક્રવાર, શનિવાર, બુધવાર રાશિ સ્વભાવ: ચલ | Movable રાશિ તત્વ: વાયુ | Air રાશિ પ્રકૃતિ: સમ | Even

રાશિ ના અક્ષર: ન,ય | Na,Ya રાશિ સ્વામી: મંગળ | Mars આરાધ્ય દેવ: હનુમાન | Hanuman અનુકૂળ કલર: લાલ | Red લકી નંબર: 3, 8 અનુકૂળ દિશા: પૂર્વ,ઉત્તર | East, North રાશિ ધાતુ: તાંબું,સોનું,સ્ટીલ

રાશિ રત્ન: કોરલ | Red Coral રાશિ અનુકૂળ રત્ન: કોરલ,પોખરાજ, માણેક  અનુકૂળ દિવસ: મંગળ,ગુરુ,રવિ રાશિ સ્વભાવ: સ્થિર | Stable રાશિ તત્વ: જળ | Water રાશિ પ્રકૃતિ: કફ | Kapha

રાશિ સ્વામી: બૃહસ્પતિ | Jupiter રાશિ ના અક્ષર: ભ, ધ, ફ, ઢ | Bha, Dha, Pha, Dha આરાધ્ય દેવ: શ્રી વિષ્ણુ અનુકૂળ કલર: પીળો | Yellow લકી નંબર: 9, 11 અનુકૂળ દિશા: પૂર્વ રાશિ ધાતુ: કાંસું | Bronze

રાશિ રત્ન: પોખરાજ | Yellow Sapphire રાશિ અનુકૂળ રત્ન: માણેક,પોખરાજ અનુકૂળ દિવસ: ગુરુવાર, શનિવાર રાશિ સ્વભાવ: દ્વિસ્વભાવ | Dual nature રાશિ તત્વ: અગ્નિ | Fire રાશિ પ્રકૃતિ: પિત્ત | Bile

રાશિ ના અક્ષર: ખ, જ | Kha, Ja રાશિ સ્વામી: શનિ | Saturn આરાધ્ય દેવ: ગણપતિ અનુકૂળ કલર: વાદળી | Cyan લકી નંબર: 10, 12 અનુકૂળ દિશા: દક્ષિણ | South રાશિ ધાતુ: લોહ, ચાંદી | Iron, Silver

રાશિ રત્ન: નીલમ | Blue Sapphire રાશિ અનુકૂળ રત્ન: નીલમ,પન્ના,હીરા અનુકૂળ દિવસ: શનિ,બુધ,શુક્ર રાશિ સ્વભાવ: ચલ | Movable રાશિ તત્વ: પૃથ્વી | Earth રાશિ પ્રકૃતિ: વાયુ | Air

રાશિ ના અક્ષર: ગ,શ,ષ | Ga,Sa,Sha,Sh રાશિ સ્વામી: શનિ | Saturn આરાધ્ય દેવ: શિવજી | ShivJi અનુકૂળ કલર: વાદળી | Cyan લકી નંબર: 10, 9 અનુકૂળ દિશા: પશ્ચિમ | West રાશિ ધાતુ: સોનું,ચાંદી | Gold,Silver

રાશિ રત્ન: નીલમ | Blue Sapphire રાશિ અનુકૂળ રત્ન: નીલમ,હીરા,પન્ના અનુકૂળ દિવસ: બુધ,શુક્ર,શનિ રાશિ સ્વભાવ: સ્થિર | Stable રાશિ તત્વ: વાયુ | Air રાશિ પ્રકૃતિ: સમ | Even

રાશિ ના અક્ષર: દ,ચ,ઝ,થ | Da,Cha,Jha,Tha રાશિ સ્વામી: બૃહસ્પતિ | Jupiter આરાધ્ય દેવ: વિષ્ણુ નારાયણ અનુકૂળ કલર: પીળો | Yellow લકી નંબર: 9, 10 અનુકૂળ દિશા: ઉત્તર | North રાશિ ધાતુ: કાંસું | Bronze

રાશિ રત્ન: પોખરાજ રાશિ અનુકૂળ રત્ન: પોખરાજ,કોરલ,મોતી અનુકૂળ દિવસ: ગુરુ,સોમ,મંગળ રાશિ સ્વભાવ: દ્વિસ્વભાવ | Dual nature રાશિ તત્વ: જળ | Water રાશિ પ્રકૃતિ: કફ | Kapha