વ્હાલી દીકરી યોજના

યોજનાનો હેતુ લાભ કોને મળે? યોજનાના ફાયદા મુખ્ય મુદ્દાઓ જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ સહાયની રકમ અધિકૃત વેબસાઈટ અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી?

ચાલો જાણીએ સંપૂર્ણ માહિતી

વ્હાલી દીકરી યોજના

આ યોજના હેઠળ દીકરીને કુલ 1,10,000 (એક લાખ, દસ હજાર) રૂપિયાની મદદ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. જેમા 3 અલગ અલગ હપ્તામાં રૂપિયા 1,10,000 ગુજરાત સરકાર આપે છે. 

પ્રથમ હપ્તો-  પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે 4,000 મળશે. બીજો હપ્તો-  નવમાં ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે 6000 મળશે. છેલ્લો હપ્તો- 18 વર્ષની ઉંમરે તેના ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા લગ્ન સહાય તરીકે કુલ 1 લાખ સહાય મળશે. 

વ્હાલી દીકરી યોજના લાભ કોને મળે?

02.08.2019 બાદ જન્મેલ દીકરીઓને યોજના નો લાભ મળે છે. યોજના નો લાભ લેવા માટે તમે ગુજરાતના જ નાગરિક હોવા જોઈએ. વાર્ષિક આવક મર્યાદા બે લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ. 

 મુખ્ય મુદ્દાઓ

અરજી પ્રક્રિયા :  ગ્રામ્ય સ્તરે, તાલુકા સ્તરે, જિલ્લા સ્તરે મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરી ખાતે ફોર્મ મળશે. અરજી કરવાની સમય મર્યાદા : દીકરીના જન્મના 1 વર્ષની સમય મર્યાદામાં

જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ

1-દીકરીનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર 2-દીકરીનું આધારકાર્ડ 3-દીકરીના માતા-પિતાનું આધારકાર્ડ 4-દીકરીના માતા-પિતાનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર 5-દીકરીના માતા-પિતાનો આવકનો દાખલો 

જરૂરી ડોક્યુમેન્‍ટ

6-દંપતિના બધા બાળકોના જન્મના દાખલા 7-દીકરીના માતા-પિતાના લગ્નનું સર્ટિફિકેટ 8-દીકરી યોજનાનું સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરેલું માતા-પિતાનું સોગંદનામું 9-દંપતિના રેશનકાર્ડની નકલ

જરૂરી અગત્યની માહિતી

બાળકીના જન્મનાં 12 મહિનાની અંદર જ તમારે ફૉર્મ ભરી દેવાનું રહેશે. જો લાભાર્થી દીકરીનું 18 વર્ષ ની ઉંમર પહેલા અવસાન થઈ જાય છે,  તો સહાયની રકમ મળવાપાત્ર રહેતી નથી.

જરૂરી અગત્યની માહિતી

વ્હાલી દીકરી યોજના– વેબસાઇટ : https://wcd.gujarat.gov.in/ ગુજરાત સરકારનું પોર્ટલ : https://gujaratindia.gov.in/ જાણો અન્ય સરકારી યોજના વિશે પણ

Arrow