જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ 2022

1. જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજ: 50 Marks 2. ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર: 20 Marks 3. અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર: 20 Marks 4. સામાન્ય ગણિત: 10 Marks ટોટલ: 100 Marks

1)જનરલ નોલેજ અને અવેરનેસ માં આ કેટેગરીનો સમાવેશ થશે

1.સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા, સામાન્ય બુદ્ધિ 2.ભારત,ગુજરાતનો ઇતિહાસ 3.ભારત,ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો 4.ભારત,ગુજરાતની ભૂગોળ 5.સ્પોર્ટ્સ 6.પંચાયતી રાજ

6. ભારતીય રાજનીતિ અને બંધારણ 8. ગુજરાત, કેન્દ્ર સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ 9. ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન 10. સામાન્ય વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ,  માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી 11. વર્તમાન બાબતો / કરંટ અફેર

2) ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

સમાસ અલંકાર છંદ સંજ્ઞા જોડણી કહેવત અને રૂઢિપ્રયોગ નિપાત વિભક્તિ (વાક્ય પ્રકાર) કર્તરી-કર્મની વાક્ય કૃદંત અને તેના પ્રકારો સંધિ છોડો-જોડો

3) અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

Articles A,An,The વિરોધી શબ્દો સમાનાર્થી એકવચન અને બહુવચન કાળ એક્સરસાઇઝ વાક્યરચના ગોઠવો રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દસમૂહ પ્રત્યક્ષ – પરોક્ષ સ્પીચ સરખામણીની ડિગ્રી

3) અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

ભૂલ સુધારણા એક્સરસાઇઝ વિરોધી લિંગ એક્સરસાઇઝ સાચો વાક્ય પસંદ વર્ડ ઓર્ડર, શબ્દ રચનાની એક્સરસાઇઝ સાચો સ્પેલિંગ પસંદ Since/For એક્સરસાઇઝ પ્રશ્ન ટેગ, એનાલોજીસ એક્સરસાઇઝ

4) સામાન્ય ગણિત

સંબંધો જમ્બલિંગ વેન ડાયાગ્રામ ડેટા અર્થઘટન અને પર્યાપ્તતા તારણો અને નિર્ણય લેવો સમાનતા અને તફાવતો વિશ્લેષણાત્મક તર્ક વર્ગીકરણ દિશાઓ આકારો અને અરીસો

4) સામાન્ય ગણિત

છબીઓ અને ઘડિયાળો સામ્યતા વિશ્લેષણાત્મક તર્ક સંખ્યા શ્રેણી પત્ર શ્રેણી વિચિત્ર માણસ બહાર કોડિંગ-ડીકોડિંગ મૂળાક્ષરો અને સંખ્યા શ્રેણી ગાણિતિક કામગીરી

આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબના વિષયોને આવરી લેતા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું ઉત્તરપત્ર OMR (ઓપ્ટીકલ માર્કસ રીડીંગ) પધ્ધતિ સ્વરૂપનું રહેશે.