1. માણેક ચોક

માણેકચોકમાં ખૂબ લાજવાબ ખાવાનું મળે છે. પાવ ભાજી, વેરાઈટી ઓફ ઢોસા, ચાઈનીઝ મનચુરીયન, હક્કા નુડલ્સ, જામુન શોટ, વિવિધ સેન્ડવીચ જેમ કે આઇસક્રીમ સેન્ડવિચ, પાઈનેપલ સેન્ડવીચ અને ઘુઘરા મળે છે

2. લૉ ગાર્ડન

લો ગાર્ડન તમને સ્ટ્રીટ ફૂડ મળી રહે છે  જેમકે પાણીપુરી,છોલે કુલચા, સેવપુરી અને રાત્રે હેપ્પી સ્ટ્રીટમાં પાવ ભાજી, ઢોસા, ચાઈનીઝ, Spiral potato, વિવિધ પ્રકારના waffle, વિવિધ કોલ્ડ્રીંક

3. એચ એલ કોલેજ

એચ એલ કોલેજ રોડ ખાવા માટે ખૂબ ફેમસ છે. અહીં મેગી, મેગી ના ભજીયા, Spiral potato, મોમોસ, છોલે કુલચા, ફ્રેન્કી, વિવિધ પ્રકાર ના કોલ્ડ્રીંક્સ, વિવિધ પ્રકાર ના પરાઠા, દાળ વડા મળે છે

4. મ્યુનિસિપલ માર્કેટ

અહીં તમને વિવિધ પ્રકારનું સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવા મળે છે. જેમકે રગડાપેટીસ, પાણીપુરી, ઢોસા, સેન્ડવીચ, કોલ્ડ્રિંક્સ, આઈસક્રીમ, દહીં પૂરી, સેવપુરી, ચણા ચોર, છોલે કુલચા વગેરે મળે છે

5. સીજી રોડ

અહીં તમને વિવિધ પ્રકારનું સ્ટ્રીટ ફૂડ  જેમકે છોલે કુલચા, પાણીપુરી, ઢોસા, સેન્ડવીચ, કોલ્ડ્રિંક્સ, આઈસક્રીમ, દહીં પૂરી, સેવપુરી, પાણીપુરી વગેરે મળે છે

6. દાસ ખમણ

દાસ ખમણ માં તમને વિવિધ પ્રકારના ખમણ જેમકે સાદા ખમણ, ટોસ્ટ ખમણ, મરી વાલા ખમણ, ટમ ટમ ખમણ, ગ્રીન ફ્રાય ખમણ, દહીંવાળા ખમણ, સેન્ડવીચ ઢોકળા, સેવ ખમણી, ફૂલવાડી, બફ વડા, ચાઇનીઝ સમોસા મળે છે

7. ઇસ્કોન ગાંઠિયા

અહીં વિવિધ પ્રકારનો નાસ્તો મળે છે  જેમકે ફાફડા, પાપડી, વણેલા ગાંઠીયા, થેપલા, ખમણ, ભજીયા, સુકીભાજી,ચા, દહી, મસ્કાબન અને સાથે કઢી , ચટણી, મરચા, પપૈયા નું સલાડ મળે છે

અન્ય ફેમસ જગ્યા

8. અશરફી કુલ્ફી 9. અંબિકા દાલવડા 10. ઈંદુબેન ખાખરા 11. ઓમ સાઈ પરાઠા 12. બેરા સમોસા સેન્ટર,  13. ચા અને મસ્કાબન નેહરુનગર

અન્ય ફેમસ જગ્યા

14. રાયપુર ભજીયા હાઉસ 15 . આસ્ટોડિયા જ્યુસ સેન્ટર. આસ્ટોડિયા ફાલુદા * નોનવેજ માટે – બગદાદ ફ્રાય સેન્ટર, ભઠીયાર ગલી