કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ SET - 3 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી માહિતી

અગાઉની ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માં પુછાયેલા પ્રશ્નો. Computer MCQ quiz ની પ્રેક્ટિસ કરો. MCQ ક્વિઝ ની લિંક છેલ્લે આપેલી છે

1. મુખ્ય મેમરી બે પ્રકારની છે A. સીડી અને ડીવીડી B. RAM અને ROM C. પ્રાઈમરી અને સેકન્ડરી D. ડાયરેક્ટ અને સિક્વન્સીઅલ સાચો જવાબ- B

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

2. રેમ _____ તરીકે પણ કહેવાય છે. (A) વર્ચ્યુઅલ મેમરી (B) વોલેટાઈલ મેમરી (C) નોન વોલેટાઈલ મેમરી (D) કેશ મેમરી સાચો જવાબ- B

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

3. ઇન્ટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક ____ છે. (A) દૂર કરી શકાય તેવું પરંતુ નિશ્ચિત નથી (B) દૂર કરી શકાય તેવું (C) નિશ્ચિત નથી (D) સ્થિર સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

4. કોમ્પ્યુટરની મુખ્ય મેમરીને ____ પણ કહેવામાં આવે છે. (A) હાર્ડ-ડિસ્ક (B) પ્રાયમરી સ્ટોરેજ (C) સેકન્ડરી સ્ટોરેજ (D) ઇન્ટર્નલ મેમરી સાચો જવાબ- B

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

5. _____ સૌથી ઓછો ઍક્સેસ સમય લે છે. (A) વર્ચ્યુઅલ મેમરી (B) સેકન્ડરી મેમરી (C) કેશ મેમરી (D) ઉપરોક્ત તમામ સાચો જવાબ- C

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

6. કેશ મેમરી ____ વચ્ચે કાર્ય કરે છે. (A) CPU અને હાર્ડ ડિસ્ક (B) RAM અને ROM (C) CPU અને RAM (D) આ તમામ સાચો જવાબ- C

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

7. URL શું છે? A. કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ B. પ્રોગ્રામિંગ ઑબ્જેક્ટનો એક પ્રકાર C. વર્લ્ડ વાઇડ વેબ પરના દસ્તાવેજ અથવા પૃષ્ઠનું સરનામું સાચો જવાબ- C

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

8. કમ્પ્યુટર માંથી ડીલીટ કરેલી ફાઈલો ક્યાં જાય છે? A. રિસાયકલ બીન B. ટૂલબાર C. માય કોમ્પ્યુટર D. ટાસ્કબાર સાચો જવાબ- A

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

9. મેમરી યુનિટ શાનો ભાગ છે? A. હાર્ડડિસ્ક B. કંટ્રોલ યુનિટ C. આઉટપુટ ડિવાઇસ D. સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

10. નીચેનામાંથી કયું હાર્ડવેર છે પણ સોફ્ટવેર નથી? A. એક્સેલ B. સીપીયુ C. પ્રિન્ટર ડ્રાઈવર D. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સાચો જવાબ- B