કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ SET - 2 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી માહિતી

અગાઉની ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માં પુછાયેલા પ્રશ્નો. Computer MCQ quiz ની પ્રેક્ટિસ કરો. MCQ ક્વિઝ ની લિંક છેલ્લે આપેલી છે

1. નીચેનામાંથી કયું સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ(CPU) નો એક ભાગ છે? A. પ્રિન્ટર B. કી બોર્ડ C. માઉસ D. એરિથમેટિક લોજીક યુનિટ (ALU) સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

2. જંક ઈ-મેલ _____ પણ કહેવાય છે. A. સ્પૂલ B. સ્પૂફ C. સ્નિફર સ્ક્રિપ્ટ D. સ્પામ સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

3. કોમ્પ્યુટર ‘બૂટ’ કરી શકતું નથી જો તેની પાસે _____ નથી. A. કમ્પાઈલર B. લોડર C. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ D. એસેમ્બલર સાચો જવાબ- C

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

4. વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને _____ કહેવામાં આવે છે A. હોમપેજ B. ઈન્ડેક્સ C. જાવા સ્ક્રિપ્ટ D. બુકમાર્ક સાચો જવાબ- A

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

5. કઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજને લો લેવલ લેંગ્વેજ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે? A. BASIC, COBOL, Fortran B. પ્રોલોગ C. C, C++ D. એસેમ્બલી લેંગ્વેજ સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

6. નીચેનામાંથી કયું એન્ટી વાઈરસ સોફ્ટવેર નથી? A. NAV B. એફ-પ્રોટ C. ઓરેકલ D. મેકાફી સાચો જવાબ- C

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

7. નીચેનામાંથી કયું સ્ટોરેજ ઉપકરણ છે? A. ટેપ B. હાર્ડ ડિસ્ક C. ફ્લોપી ડિસ્ક D. ઉપરોક્ત તમામ સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

8. નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યુટરની ફર્સ્ટ જનરેશન છે? A. EDSAC B. IBM-1401 C. CDC-1604 D. ICL-2900 સાચો જવાબ- A

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

9. પ્રિન્ટરની આઉટપુટ ગુણવત્તા _____ દ્વારા માપવામાં આવે છે? A. ડોટ પ્રતિ ઇંચ B. ડોટ પ્રતિ ચો. ઇંચ C એકમ સમય દીઠ મુદ્રિત બિંદુઓ D. ઉપરના બધા સાચો જવાબ- B

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

10. DOS નો અર્થ _____ થાય છે? A. ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ B. ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સેશન C. ડિજિટલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ D. ડિજિટલ ઓપન સિસ્ટમ સાચો જવાબ- A