કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ SET - 1 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી માહિતી

અગાઉની ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ માં પુછાયેલા પ્રશ્નો. Computer MCQ quiz ની પ્રેક્ટિસ કરો. MCQ ક્વિઝ ની લિંક છેલ્લે આપેલી છે

1. રેમ એટલે ____ ? A. રેન્ડમ ઓરિજિન મની B. રેન્ડમ ઓન્લી મેમરી C. રીડ ઓન્લી મેમરી D. રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

2. VGA _____ છે. A. વિડિયો ગ્રાફિક્સ એરે B. વિઝ્યુઅલ ગ્રાફિક્સ એરે C. વોલેટાઇલ ગ્રાફિક્સ એરે D. વિડિઓ ગ્રાફિક્સ એડેપ્ટર સાચો જવાબ- A

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

3. RAM ____ નું ઉદાહરણ છે? A. પ્રાઈમરી મેમરી B. સેકન્ડરી મેમરી C. મેઇન મેમરી D. બંને (A) અને (B) સાચો જવાબ- A

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

4. કોઈપણ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું મગજ _____ છે. A. ALU B. CPU C. મેમરી D. કંટ્રોલ યુનિટ સાચો જવાબ- B

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

5. કોને કોમ્પ્યુટરના પિતા કહેવામાં આવે છે? A. બિલ ગેટ્સ B. ચાર્લ્સ બેબેજ C. લેરી પેજ D. લેડી લારા સાચો જવાબ- B

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

6. પ્રથમ કમ્પ્યુટર માટે શેમાં પ્રોગ્રામ બનાવવામાં આવ્યો હતો? A. મશીન લેંગ્વેજ B. એસેમ્બલી લેંગ્વેજ C. સોર્સ કોડ D. ઑબ્જેક્ટ કોડ સાચો જવાબ- A

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

7. ઇન્ટરનેટ કનેક્શન માટે કયું ઉપકરણ જરૂરી છે? A. જોયસ્ટીક B. NIC કાર્ડ C. સીડી ડ્રાઇવ D. મોડેમ સાચો જવાબ- D

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

8. CD-ROM નો અર્થ _____ થાય છે. A. કોમ્પેક્ટેબલ રીડ ઓન્લી મેમરી B. કોમ્પેક્ટ ડેટા રીડ ઓન્લી મેમરી C. કોમ્પેક્ટેબલ ડિસ્ક રીડ ઓન્લી મેમરી D. કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક રીડ ઓન્લી મેમરી સાચો જવાબ- A

9. ALU _____ છે. A. એપ્લિકેશન લોજિક યુનિટ B. એરે લોજિક યુનિટ C. એરિથમેટિક લોજીક યુનિટ D. ઉપરોક્તમાંથી કોઈ નહીં સાચો જવાબ- C

કોમ્પ્યુટર MCQ ક્વિઝ 

  www.greengujarati.com

10. 1 Byte =? A. 8 bits B. 4 bits C. 2 bits D. 9 bits સાચો જવાબ- A