ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ એ ટોટલ 25 પ્લેયર સિલેક્ટ કર્યા છે. ચાલો જાણીએ બધા પ્લેયર નું લિસ્ટ >>>

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

કેપ્ટન - એમએસ ધોની મુખ્ય કોચ- લક્ષ્મીપતિ બાલાજી માલિક - ઈન્ડિયા સિમેન્ટ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

1-રવિન્દ્ર જાડેજા સેલેરી: 16 કરોડ રોલ: ઓલરાઉન્ડર 2-દીપક ચહર સેલેરી: 14 કરોડ રોલ: બોલર 3-એમએસ ધોની સેલેરી: 12 કરોડ રોલ: વિકેટ કીપર

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

4-મોઈન અલી સેલેરી: 8 કરોડ રોલ: ઓલરાઉન્ડર 5-અંબાતી રાયડુ સેલેરી: 6.75 કરોડ રોલ: બેટ્સમેન 6-રૂતુરાજ ગાયકવાડ સેલેરી: 6 કરોડ રોલ: બેટ્સમેન

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

7-શિવમ દુબે સેલેરી: 4 કરોડ રોલ: ઓલરાઉન્ડર 8-ડ્વેન બ્રાવો સેલેરી: 4.40 કરોડ રોલ: બોલર 9-ક્રિસ જોર્ડન સેલેરી: 3 કરોડ 60 લાખ રોલ: બોલર

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

10-મિચેલ સેન્ટનર સેલેરી: 1 કરોડ 90 લાખ રોલ: બોલર 11-એડમ મિલ્ન સેલેરી: 1 કરોડ 90 લાખ રોલ: બોલર 12-રાજવર્ધન હંગરગેકર સેલેરી: 1 કરોડ 50 લાખ રોલ: ઓલરાઉન્ડર

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

13-ડેવોન કોનવે સેલેરી: 1 કરોડ રોલ: બેટ્સમેન 14-રોબિન ઉથપ્પા સેલેરી: 2 કરોડ રોલ: બેટ્સમેન 15-ડ્વેન પ્રિટોરિયસ સેલેરી: 50 લાખ રોલ: ઓલરાઉન્ડર

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

16-પ્રશાંત સોલંકી સેલેરી: 1 કરોડ 20 લાખ રોલ: બોલર 17-મહીશ થીક્ષણા સેલેરી: 70 લાખ રોલ: બોલર 18-કેએમ આસિફ સેલેરી: 20 લાખ રોલ: બોલર

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

19-તુષાર દેશપાંડે સેલેરી: 20 લાખ રોલ: બોલર 20-સિમરન જીત સિંહ સેલેરી: 20 લાખ રોલ: બોલર 21-શુભ્રાંશુ સેનાપતિ સેલેરી: 20 લાખ રોલ: બેટ્સમેન

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

22-મુકેશ ચૌધરી સેલેરી: 20 લાખ રોલ: બોલર 23-સી હરિ નિશાંત સેલેરી: 20 લાખ રોલ: બેટ્સમેન 24-એન જગદીસન સેલેરી: 20 લાખ રોલ: વિકેટ કીપર – બેટ્સમેન

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPL 2022 પ્લેયર લિસ્ટ

25-ભગત વર્મા સેલેરી: 20 લાખ રોલ: ઓલરાઉન્ડર