20000 સુધીમાં બેસ્ટ મોબાઇલ ફોન 2022

Samsung Realme Redmi Oppo Vivo MI

જાણો કયો ફોન છે તમારા માટે બેસ્ટ >>

1. Redmi Note 11T 5G

કિંમત: ₹19,449 રેમ: 6 GB  સ્ટોરેજ: 128 GB  બેટરી: 5000 mAh   રિયર કેમેરા: 50MP + 8MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: ઓક્ટા-કોર ડિસ્પ્લે: 16.76 cm (6.6 inch)

2. Realme 8s 5G

કિંમત: ₹19,999 રેમ: 8 GB  સ્ટોરેજ: 128 GB  બેટરી: 5000 mAh   રિયર કેમેરા: 64MP + 2MP + 2MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: મીડિયા ટેક ડિમેન્સિટી 810 ડિસ્પ્લે: 16.51 cm (6.5 inch)

3. Realme Narzo 30 5G

કિંમત: ₹16,999 રેમ: 6 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 5000 mAh રિયર કેમેરા: 48MP+2MP+2MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: મીડિયા ટેક ડિમેન્સિટી 700 ડિસ્પ્લે: 16.51 cm (6.5 inch)

4. Motorola Moto G60

કિંમત: ₹17,999 રેમ: 6 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 6000 mAh રિયર કેમેરા: 108 MP+8 MP+2 MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 32 MP પ્રોસેસર: ક્યુઅલકોમ સ્નેપડ્રેગન ડિસ્પ્લે: 17.22 cm (6.78 inch)

5. Vivo iQOO Z3

કિંમત: ₹19,990 રેમ: 6 GB  સ્ટોરેજ: 128 GB  બેટરી: 4400 mAh   રિયર કેમેરા: 48MP + 8MP + 2MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: ક્યુઅલકોમ સ્નેપડ્રેગન 768G ડિસ્પ્લે: 16.71 cm (6.58 inch)

6. Samsung Galaxy M31

કિંમત: ₹18,999 રેમ: 8 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 6000 mAh રિયર કેમેરા: 64 MP+8 MP+5MP+5 MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 32 MP પ્રોસેસર: સેમસંગ એક્સીનોસ 9611 ડિસ્પ્લે: 16.26 CM (6.4 inch)

7. Realme 8 Pro

કિંમત: ₹19,999 રેમ: 8 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 4500 mAh રિયર કેમેરા: 108MP+8MP+2MP+2MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: ક્યુઅલકોમ સ્નેપડ્રેગન ડિસ્પ્લે: 16.26 cm (6.4 inch)

8. POCO X3 Pro

કિંમત: ₹18,999 રેમ: 6 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 5160 mAh રિયર કેમેરા: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 20MP પ્રોસેસર: ક્યુઅલકોમ સ્નેપડ્રેગન ડિસ્પ્લે: 16.94 cm (6.67 inch)

9. Redmi Note 10 Pro Max

કિંમત: ₹19,999 રેમ: 6 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 5020 mAh રિયર કેમેરા: 108+8MP+2MP+5MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: ક્યુઅલકોમ સ્નેપડ્રેગન ડિસ્પ્લે: 16.9 cm (6.67-inch)

10. Realme Narzo 30 Pro 5G

કિંમત: ₹17,999 રેમ: 8 GB સ્ટોરેજ: 128 GB બેટરી: 5000 mAh રિયર કેમેરા: 48MP+8MP+2MP ફ્રન્ટ કેમેરા: 16MP પ્રોસેસર: મીડિયા ટેક ડિમેન્સિટી ડિસ્પ્લે: 16.51 cm (6.5 inch)