અહીં અમદાવાદ જિલ્લાની ખુબ જ અગત્ય ની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે એ વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે

અમદાવાદ જિલ્લા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ ઉપયોગી

સ્થાપના: 1 મે 1960 મુખ્ય મથક: અમદાવાદ તાલુકા: 10 ગામડાની સંખ્યા: 558 વસ્તી: 74.86 લાખમાં (2011 પ્રમાણે) કુલ વિસ્તાર (ક્ષેત્રફળ): 8087 ચોરસ કિ.મી લોકસભા બેઠક સંખ્યા: 2 વિધાનસભા બેઠક સંખ્યા: 21

નગરપાલિકા: 7 પુરુષ સાક્ષરતા: 90% સ્ત્રી સાક્ષરતા: 80% કુલ સાક્ષરતા: 85% જાતિ પ્રમાણ: 905 વસ્તી ગીચતા : 890 (1 ચો.કીમી દીઠ વ્યક્તિઓ)

1.અમદાવાદ સીટી 2.સાણંદ 3.ધંધુકા 4.ધોળકા 5.દસ્ક્રોઇ 6.બાવળા 7.વિરમગામ 8.ધોલેરા 9.દેત્રોજ-રામપુરા 10.માંડલ

અમદાવાદ ના તાલુકા

ઉત્તરમાં મહેસાણા અને ગાંધીનગર જિલ્લો પૂર્વમાં ખેડા અને આણંદ જીલ્લો દક્ષિણમાં ભાવનગર અને બોટાદ જીલ્લો,  ખંભાતનો અખાત પશ્ચિમમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો

અમદાવાદ જિલ્લાની સરહદ

1. સાબરમતી 2. સુખભાદર 3. ખારી 4. ભોગવો 5. મેશ્વો

અમદાવાદ જિલ્લામાં નદીઓ

1. આબાદ ડેરી 2. ઉત્તમ ડેરી 3. આઝાદ ડેરી 4. અજોડ ડેરી

અમદાવાદના ડેરી ઉદ્યોગ

ધોલેરા બંદર (તાલુકો ધોલેરા) વિઠ્ઠલ બંદર (તાલુકો ધોલેરા)

અમદાવાદના બંદરો

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 47 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 48 રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 147

અમદાવાદ જિલ્લામાંથી પસાર થતાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ

અમદાવાદમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક આવેલું છે. અમદાવાદમાં કાલુપુર, મણિનગર અને સાબરમતી રેલ્વે સ્ટેશન મોટા છે.

અમદાવાદમાં એરપોર્ટ (હવાઈમથક) અને રેલ્વે સ્ટેશન

લોથલ નળસરોવર જુલતા મિનારા કાકરીયા તળાવ સરખેજ રોજા હઠીસિંહનાં દેરા

અમદાવાદના ઐતિહાસિક સ્થળો

કોચરબ આશ્રમ સીદી સૈયદની જાળી સાબરમતી આશ્રમ મોતી મહેલ દાદા હરિની વાવ ગાયકવાડ હવેલી

રાણીનો હજીરો જગન્નાથ મંદિર વિન્ટેજ કાર મ્યુઝિયમ ગુજરાત સાયન્સ સિટી અડાલજ વાવ

ઐતિહાસિક સ્થળો

ભદ્રકાળી મંદિર ઇસ્કોન મંદિર કેલિકો મ્યુઝિયમ ભદ્ર કિલ્લો જામા મસ્જિદ