Homeગવર્મેન્ટ એક્ઝામ તૈયારીતલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf 2022 | Talati cum mantri Syllabus PDF

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf 2022 | Talati cum mantri Syllabus PDF

* Advertisement *
** Advertisement **

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf | તલાટી કમ મંત્રી syllabus in gujarati | Talati cum mantri Syllabus PDF | gpssb ojas talati

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf : આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં નીચે દર્શાવ્યા મુજબના વિષયોને આવરી લેતા હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું ઉત્તરપત્ર OMR (ઓપ્ટીકલ માર્કસ રીડીંગ) પધ્ધતિ સ્વરૂપનું રહેશે.

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ – Talati cum mantri Syllabus

અનુક્રમણિકા માટે અહીં ક્લિક કરો. (Table of Contents)

સિલેબસગુણ
જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજ50
ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર20
અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર20
સામાન્ય ગણિત10
ટોટલ100
Talati cum mantri Syllabus (તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf)

General Awareness and General Knowledge – જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજ માં નીચેની કેટેગરીનો સમાવેશ થશે

1 – General Mental Ability and General Intelligence – સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા અને સામાન્ય બુદ્ધિ

આ કેટેગરીમાં સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા અને સામાન્ય બુદ્ધિ ના થોડા જટિલ કહી શકાય તેવાપ્રશ્નો પુછાય છે.દરરોજ ની પ્રેક્ટિસ અને સખત મહેનત કરવાથી આ કેટેગરી ના પ્રશ્નો ના જવાબ આરામથી આપી શકાય છે.

2 – History of India and History of Gujarat – ભારતનો ઇતિહાસ અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ

આ કેટેગરીમાં ભારતનો ઇતિહાસ અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ વિશેના પ્રશ્નો પુછાય છે, જે થોડા સરળ હોય છે.

3 – Cultural heritage of India and Gujarat – ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો

આ કેટેગરીમાં ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો વિશેના પ્રશ્નો પુછાય છે, જે પણ થોડા સરળ હોય છે. આ કેટેગરી વાઇઝ દરેક માહિતીને ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ ખૂબ જરૂરી છે.

4 – Geography of India and Geography of Gujarat – ભારતની ભૂગોળ અને ગુજરાતની ભૂગોળ

આ કેટેગરીમાં ભારતની જીયોગ્રાફી અને ગુજરાતની ભૂગોળ ના પ્રશ્નો પુછાય છે તેને મધ્યમ જટિલ કેટેગરીના કહી શકાય છે. ગુજરાત ના જિલ્લા અને તાલુકા , ગુજરાતની નદીઓ અને બંધ , ગુજરાત ના બંદરો , ગુજરાતનાં અભ્યારણ્ય, ગુજરાતની ડેરીઓ, ભારતની નદીઓ વગેરે જેવા ટોપિક પર પ્રશ્નો પુછાય છે.

5 – Sports – સ્પોર્ટ્સ

આ કેટેગરીમાં ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, હોકી, ઓલમ્પિક વગેરે જેવી સ્પોર્ટ્સ કેટેગરીના લેટેસ્ટ પ્રશ્નો પુછાય છે. માટે રોજબરોજના સ્પોર્ટ્સ ન્યુઝ અપડેટ મેળવતા રહેવું જરૂરી છે.

6 – Indian Polity and the Constitution of India – ભારતીય રાજનીતિ અને ભારતનું બંધારણ

આ કેટેગરીમાં ભારતીય રાજનીતિ અને ભારતનું બંધારણ વિષયના પ્રશ્નો પુછાય છે, જે મધ્યમ જટિલ કેટેગરી ન ગણી શકાય.

7 – Panchayati Raj – પંચાયતી રાજ

આ કેટેગરીમાં પંચાયતી રાજ વિષય પર પ્રશ્નો પુછાય છે.

8- Welfare schemes of Gujarat State and Union Government

આ કેટેગરીમાં ગુજરાત રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ કેટેગરીમાં સરળ પ્રશ્ન પુછાય છે.

9- Indian Economy and Planning – ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન

આ કેટેગરીમાં ભારતીય અર્થતંત્ર અને આયોજન વિષય પર વિવિધ પ્રશ્નો પુછાય છે.

10 – General Science, Environment and Information & Communication Technology – સામાન્ય વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ, માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી

આ કેટેગરીમાં સામાન્ય વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ, માહિતી અને સંચાર ટેકનોલોજી વિષય પર વિવિધ પ્રશ્નો પુછાય છે.

11- Current affairs of Regional, National and International Importance – પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વની વર્તમાન બાબતો / કરંટ અફેર

આ કેટેગરીમાં પ્રાદેશિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વની વર્તમાન બાબતો / કરંટ અફેર વિષય પર વિવિધ પ્રશ્નો પુછાય છે.

General Mathematics – સામાન્ય ગણિત

 • Number series – સંખ્યા શ્રેણી
 • Mathematical Operations – ગાણિતિક ઓપરેશન
 • Analytical Reasoning – વિશ્લેષણાત્મક તર્ક
 • Relationships – ગાણિતિક સંબંધો
 • Odd man out – ઓડ મેન આઉટ
 • Analogies – સામ્યતા
 • Coding-Decoding – કોડિંગ-ડીકોડિંગ
 • Shapes and Mirror – આકારો અને અરીસો
 • Arithmetic Aptitude – અંકગણિત યોગ્યતા
 • Mental Ability – માનસિક ક્ષમતા
 • Quantitative Aptitude – જથ્થાત્મક યોગ્યતા
 • Maths MCQ Questions 2022 | ગણિતના MCQ પ્રશ્નો

Gujarati Language and Grammar – ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

Samasસમાસ
Alankarઅલંકાર
Chhandછંદ
Sangna સંજ્ઞા
Jodaniજોડણી
Kahevat and Rudhiprayogકહેવત અને રૂઢિપ્રયોગ
Nipatનિપાત
Vibhakti (Vakya Prakar)વિભક્તિ (વાક્ય પ્રકાર)
Kartari-Karmani Vakyaકર્તરી-કર્મની વાક્ય
Krudantકૃદંત અને તેના પ્રકારો
Sandhi Chhodo-Jodoસંધિ છોડો-જોડો
ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર | Talati cum mantri Syllabus

English Language and Grammar – અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર

 • Articles A,An,The
 • Antonyms – વિરોધી શબ્દો
 • Synonyms – સમાનાર્થી
 • Singular and Plural – એકવચન અને બહુવચન
 • Tenses Exercises – કાળ એક્સરસાઇઝ
 • Sentence Rearrangement – વાક્યરચના ગોઠવો
 • Idioms and Phrase – રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દસમૂહ
 • Direct-Indirect Speech – પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ સ્પીચ
 • Degrees of Comparison – સરખામણીની ડિગ્રી
 • Error Correction Exercises – ભૂલ સુધારણા એક્સરસાઇઝ
 • Opposite Gender Exercises – વિરોધી લિંગ એક્સરસાઇઝ
 • Choose The Correct Sentence – સાચો વાક્ય પસંદ કરો
 • Word Order Exercises – વર્ડ ઓર્ડર એક્સરસાઇઝ
 • Word Formation Exercises – શબ્દ રચનાની એક્સરસાઇઝ
 • Choose The Correct Spelling – સાચો સ્પેલિંગ પસંદ કરો
 • Since and For Exercises – Since/For એક્સરસાઇઝ
 • Question Tag Exercise – પ્રશ્ન ટેગ એક્સરસાઇઝ
 • Analogies Exercises – એનાલોજીસ એક્સરસાઇઝ

Talati cum mantri old paper – તલાટી કમ મંત્રી syllabus

તલાટી કમ મંત્રી ની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા જુના પ્રશ્નપત્રો નીચે પ્રમાણે છે. Download બટન પર ક્લિક કરીને PDF Download કરી શકો છો.


જાણવા જેવી માહિતી મેળવવા માટે વોટ્સેપ ગ્રુપ મા જોડાઓ **અહી  ક્લિક કરો**  
જાણવા જેવી માહિતી મેળવવા માટે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ મા જોડાઓ **અહી ક્લિક કરો**

******* આ પણ વાંચો – સ્પર્ધાત્મકપરીક્ષા માટે ઉપયોગી MCQ Quiz Exam ********


Talati cum mantri bharti apply, qualification, syllabus, salary
Talati cum mantri bharti apply, qualification, syllabus, salary

તલાટી કમ મંત્રી ભરતી સંપૂર્ણ માહિતી 👈👈 વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

 • OMR માં ઉમેદવારે દર્શાવેલ પ્રત્યેક સાચા જવાબદીઠ ૧ (એક) ગુણ મળવાપાત્ર થશે. મંડળ ધ્વારા ગુણાંકન પધ્ધતિમાં માઇનસ પધ્ધતિ દાખલ કરવામાં આવી છે. જે મુજબ
 • 1) પ્રત્યેક ખોટા જવાબદીઠ (-૦.૩૩) (માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ ) ગુણ કાપવામાં આવશે.
 • 2) પ્રત્યેક ખાલી છોડેલ જવાબદીઠ (-0.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ) ગુણ કાપવામાં આવશે.
 • 3) એક કરતા વધુ વિકલ્પો દર્શાવેલ હોય કે છેકછાક કરેલ હોય તેવા પ્રત્યેક જવાબદીઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇન્ટ તેત્રીસ) ગુણ કાપવામાં આવશે.
 • 4) દરેક પ્રશ્નના જવાબોમાં એક વિકલ્પ “E” [Not Attempted”] નુ રહેશે. ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ વિકલ્પ પસંદ કરી શકશે અને *Not Attempted” વિકલ્પ પસંદ કરવાના કિસ્સામાં નેગેટીવ માર્કિંગ લાગુ પડશે નહી. આમ ઉમેદવારે સાચા જવાબ દ્વારા મેળવેલ કુલ ગુણમાંથી ઉપર દર્શાવેલ (1),(2),(3) મુજબ બાદ(માઇનસ) થતા કુલ ગુણ બાદ કરવાથી મળતા ગુણ, ઉમેદવારને પ્રાપ્ત થતા ગુણ માન્ય ઠરશે.
 • મંડળ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તારીખ નિયત થયેથી મંડળ દ્વારા નિયત થનાર પરીક્ષા સ્થળોએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા યોજવામાં આવશે.
 • સ્પર્ધાત્મક લેખિત પરીક્ષાની તારીખ, સમયમાં અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે મંડળ ફેરફાર કરી શકશે. ઉમેદવારોને આ અંગેની જાણ વેબસાઇટ ઉપર અને અખબારોમાં જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરીને જાણ કરવામાં આવશે.
 • પરીક્ષા માટેના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાની જાણ ઉમેદવારોને તેમણે ઓનલાઇન અરજીમાં દર્શાવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર એસ.એમ.એસથી કરવામાં આવશે. તેમજ આ અંગેની ટુંકી જાહેરાત વર્તમાનપત્રમાં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે.
 • ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ કોમ્યુટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી નિયત સમયમર્યાદામાં online કોલલેટર (હોલટિકીટ) download કરી લેવાના રહેશે.
 • સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ મંડળ દ્વારા પ્રશ્નપત્રના સુચિત જવાબો દર્શાવતી પ્રોવીઝનલ આન્સર કી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે.
 • તે પરત્વે ઉમેદવારોના વાંધા સૂચન મેળવ્યા બાદ ફાઇનલ આન્સર કી મંડળ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવશે અને તેના આધારે રીઝલ્ટ પ્રોસેસીંગની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
 • જો એક કરતા વધુ ઉમેદવારોએ એક સરખા ગુણ મેળવેલ હોય તો, તે પૈકી જન્મ તારીખ મુજબ વધુ વય ધરાવતા ઉમેદવારને મેરીટ ક્રમમાં અગ્રતાક્રમ આપવામાં આવશે અને જો કોઇ ઉમેદવારોના ગણ અને જન્મ તારીખ બંને સરખા હોય તો શૈક્ષણિક લાયકાતની મેરીટ મુજબ મેરીટમાં અગ્રતાક્રમ આપવામાં આવશે.
GPSSB Talati Bharti Apply OnlineClick Here
Talati Bharti Official AdvertisementClick Here
GPSSB Official NotificationDownload
GPSSB Official WebsiteGPSSB Official Website
Talati cum mantri bharti

FAQ : તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ (syllabus)

Q. તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ માં મુખ્ય કેટેગરી કઈ કઈ છે?

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ pdf 2022 Talati cum mantri Syllabus PDF

Ans. તલાટી કમ મંત્રી Syllabus માં મુખ્ય કેટેગરી નીચે મુજબ છે.
જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજ – 50 Marks,
ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર – 20 Marks,
અંગ્રેજી લેંગ્વેજ અને ગ્રામર – 20 Marks,
સામાન્ય ગણિત – 10 Marks
Total – 100 Marks.

Q. તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ General Mental Ability and General Intelligence માં ક્યાં પ્રકાર ના પ્રશ્નો પૂછાય છે?

Ans. નીચે પ્રમાણે ના પ્રશ્નો પુછાય છે.
*સામાન્ય માનસિક ક્ષમતા અને સામાન્ય બુદ્ધિ,
*ભારતનો ઇતિહાસ અને ગુજરાતનો ઇતિહાસ,
*ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો,
*ભારતની ભૂગોળ અને ગુજરાતની ભૂગોળ,
*સ્પોર્ટ્સ
*ભારતીય રાજનીતિ અને ભારતનું બંધારણ વગેરે
સંપૂર્ણ માહિતી માટે આર્ટિકલ વાંચો


મિત્રો "તલાટી કમ મંત્રી syllabus" આર્ટીકલ ગમ્યો હોઈ તો લાઇક કરી અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહિ અને જો તમારે અવનવી મજેદાર પોસ્ટ અને આર્ટીકલ વાંચવા હોય તો ફેસબુક પર અમારા પેજ “Green Gujarati” ને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં.આ પેજ પર તમને બધી પ્રકારની માહિતી મળતી રહેશે, જે કદાચ તમે ક્યાંયે વાંચી નહીં હોય. 

તમારો અભિપ્રાય અને તમારી પાસે કોઈ અન્ય જાણવા લાયક માહિતી હોય, તો તમે અમને જણાવી શકો છો. જેથી અમે એ માહિતી અમારા બીજા લેખમાં ઉમેરી લોકો સુધી પહોચાડી શકીએ. 

ફેસબુક ઉપર જીવન પરિચય, તહેવારો, સામાન્ય જ્ઞાન, સરકારી યોજનાઓ, કવિતાઓ, વાર્તાઓ, ટેકનોલોજી, રસોઈ, ફિલ્મો, મ્યુઝિક, સ્પોર્ટ્સ, ટ્રાવેલિંગ, ફાઇનાન્સ, બિઝનેસ અને નોકરી-રોજગાર સંબંધિત વિષયોની માહિતી લખેલી છે વગેરેની માહિતી મેળવવા માટે ફેસબુક પર અમારા પેજ "Green Gujarati" ફોલો કરી અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી તમારા માટે લાવતા રહીશું. અમારો આ લેખ વાચવા બદલ આપનો આભાર.
*** Advertisement ***

*** નીચે ના બટન પર થી ફેસબુક વોટ્સેપ વગેરે માં શેર કરો.***

Green Gujarati
Green Gujarati
www.greengujarati.com એક ગુજરાતી બ્લોગિંગ વેબસાઇટ છે જે વિવિધ વિષયો પર માહિતી પ્રદાન કરે છે. વિવિધ વિષયો પર માહિતી એકઠી કરવી અને તેને વાચકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ અમારી ટીમ દ્વારા કરવામાં આવે છે.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular